ภาพการแต่งหน้าครับ
แต่งดีๆ เปลี่ยนผีให้เป็นคน หรือ
เปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นคน "โคตร" สวย ได้ \\(^O^)//